قابل توجه خوانندگان محترم:

باعرض سلام به استحضار میرساند نقل مطلب ذیل صرفا به دلیل تاریخی کشف "میدان اسکی اب علی"نقل گردیده محتوا و فهوای مطالب بدون دخل و تصرف دران درج میگردد که نظر ودیدگاه نویسنده وبلاگ نیست

!از کشف "میدان اسکی در آبعلی" و "تصدیق مستخدمی" تا "گراندهتل" و "نخستین دوره ی آشپزی تهران"

قدس انلاین_مصطفی لعل شاطری: حضور سیاحان خارجی در کشورمان ایران ریشه ای تاریخی دارد ولی متاسفانه تا حوالی سالهای 1314 شمسی هیچ برنامه ی مدونی برای جذب این افراد وجود نداشت و به طور چشمگیری حضور سیاحان محدود به چند شهر گردیده بود.

 

پس از مشغول به کار شدن وسایل ارتباطی که مسافرتهای بین شهری را در ایران آسان نمود، موضوع جلب سیاحان خارجی و نیز ایجاد سازمان و یا مرکزی برای سر و سامان دادن به سیر و سیاحت این گروه ها و شناساندن دیگر مفاخر ایران و تمدن کهن این سرزمین باستانی به خارجیانی که تنها با چند شهر بزرگ آشنایی داشتند احساس شد، به نحوی که سید مسعود نور بخش می نویسد:
در سال 1314 خورشیدی برای اولین بار در وزارت داخله (کشور) اداره ای به نام «اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات» تأسیس گردید و انجام امور مربوط به جهانگردی کشور به عهده آن اداره محول گردید.

برنامه های اداره ی جلب سیاحان خارجی
روزنامه ی اطلاعات در یکی از شماره های سال 1314 خورشیدی، خبر تأسیس این اداره و وظایف آن را به شرح زیر منتشر نموده است:
به طوری که اطلاع داده شده اخیرا در وزارت داخله اداره ای به نام جلب سیاحان خارجی و تبلیغات به ریاست آقای میرزا غلامحسین خان ابتهاج تشکیل شده که پرسنل وزارت داخله نیز ضمیمه آن گردیده است.
از قراری که اطلاع پیدا کرده ایم پس از مطالعات لازمه از طرف اداره مزبور پروژه ای برای جلب سیاحان خارجی و تبلیغات تهیه و تقدیم مقام وزارت داخله گردیده که مورد موافقت واقع و اینک برای تهیه مقدمات اجرای آن کمیسیون در وزارت داخله تشکیل و مشغول مطالعه در این موضوع می باشند.

به طوری که در پروژه فوق الذکر پیش بینی شده اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات وظیفه دار است وسایل و موجبات جلب سیاحان خارجی را فراهم آورد که عبارت است از ارتباط یافتن اداره مزبور با کلیه موسسات و کلوپهای سیاحتی بین المللی و تهیه و تنظیم مقرراتی که باعث تسهیل مسافرت خارجی ها به ایران باشد.

یکی از کارهایی که برای جلب مسافر لازم است ایجاد سرویس های مرتب و منظم و سریع حمل و نقل میباشد که جزو وظایف این اداره قرار گرفته است و در عین حال تاسیس کلوپ سیاحتی و اتومبیل رانی در ایران و مربوط ساختن آنها با کلوپهای سایر دول یکی از مسایلی است که این اداره تعقیب خواهد نمود.

دیگر از وسایل تسهیل مسافرت سیاحان خارجی وجود ومهمانخانه در نقاط مختلف و تهیه وسایل آسایش مسافرین مهمانخانه ها است که این قسمت نیز مورد نظر میباشد و ایجاد مهمانخانه های خوب و مناسب با وضعیات امروزه تشویق خواهد گردید.

و نیز ارائه طریق و توجه دادن اهالی و کسبه هر محل بر این که از محصولات و مصنوعات آن محل حاضر نموده و در دسترس سیاحان خارجی بگذارند تا خریداری نمایند. همینطور طبع کارت پستالها از مناظر زیبا و قشنگ طبیعی ایران و ابنیه و عمارات تاریخی و مراقبت در تعمیر و حفظ آثار ملی و ابنیه ی تاریخی از مسایلی است که مورد توجه این اداره واقع خواهد شد.

نشریات مفید در داخله و خارجه و تبع اوراق مخصوص مسافرت، برداشتن فیلم از قسمتهای جالب توجه ایران، تبع کتب راهنما و مجلات و غیره نیز از اقدامات مفید و ضروری برای جلب سیاح و مسافرین خارجی است، همانطور که در تمام دنیا بودجه های مهمی برای آن تخصیص داده و عمل میکنند و این مسایل هم در ضمن پیشنهاد مورد توجه قرار گرفته و امید میرود به تدریج نسبت به عملی شدن این منظور مفید اقدام شود.
یکی از مهمترین اقداماتی که برای جلب سیاحان خارجی در نظر گرفته شده تأسیس کلوپ یا مجمع اتومبیل است که تاکنون در خیلی از ممالک دنیا دایر و جنبه ی بین المللی پیدا نموده است. کلوپ مزبور شامل منافع فوق العاده و به تفاوت عده نفوس هر مملکت مرکب از هیأتی است و صورت یک موسسه ملی و مستقلی را که من غیر مستقیم تحت نظارت اداره ی دولتی جلب سیاحان خارجی است دارا می باشد.

کانون جهانگردان ایران
از قراری که اطلاع حاصل شده مجمع مزبور در تهران افتتاح خواهد شد و مطابق قوانین و نظامات کلیه ی موسسات نظیر خود شروع به کار می نماید. کانون جهانگردی ایران برای فراهم آوردن موجبات آسایش و تسهیل مسافرت جهانگردان در سال 1314 در خیابان فردوسی تشکیل گردید و در تاریخ هیجدهم بهمن ماه 1317 خورشیدی به شماره ی 4 دردفتر ثبت موسسات به ثبت رسید. موسسین کانون عبارت بودند از آقایان:

محمود جم                 رییس
متین دفتری               نایب رییس
علی سهیلی             نایب رییس
دکتر محمد سجادی      خزانه دار
همایون سیاح             مشاور
یدالله عضدی               بازرس
عباس مسعودی           بازرس
غلامحسین ابتهاج        منشی
محمد علی بوذری        مشاور حقوقی
ع. ح. مسعود انصاری      مشاور
یاور قتح الله بهنام         مشاور
حق امضاء در این کانون با رییس و دو نایب رییس و خزانه دار بود.

نخستین آژانس جهانگردی
نخستین آژانس جهانگردی ایران به نام «آژانس ایرانتور» در تهران تأسیس شد . این آژانس در شروع فعالیت خود گشت هایی برای علاقمندان به اسکی ترتیب داد. روزنامه ی اطلاعات در اخبار نهم بهمن سال 1319 در این مورد چنین نوشته است:

کشف میدان اسکی در آبعلی
امسال به واسطه ی کمی برف در لشکرک، میدانی که در سال گذشته مورد استفاده ی اسکی بازان واقع شده بود به طور کامل مورد استفاده واقع نگردیده است، ولی میدان بزرگی در سه کیلو متری آب علی از طرف «ایرانتور» کشف گردیده که این میدان بسیار وسیع و می توان گفت یکی از بهترین نقاط اسکی بازی می باشد. در دو هفته ی اخیر عده ی زیادی از علاقمندان گفت یکی از بهترین نقاط اسکی بازی می باشد. در دوهفته ی اخیر عده ی زیادی از علاقمندان به ورزش به آب علی رفته و علاوه بر ورزش در میدان مزبور از مهمانخانه ی مجلل «ایرانتور» در آب علی نیز استفاده کرده اند. اکنون برای اینکه عموم بتوانند از میدان نامبرده استفاده کنند سرویس مخصوصی دایر شده که روزهای پنج شنبه ساعت 16 از تهران حرکت و در روز جمعه ساعت 17 به تهران مراجعت می نمایند. هزینه ی رفتن و برگشتن و توقف یک شب در مهمانخانه ی آب علی با غذای کامل جمعا یکصد و پنجاه ریال از طرف «ایرانتور» معین گردیده است».
از همان آغاز به دلیل نقش اساسی و حساس عرضه خدمات در توسعه جلب سیاحان تربیت کارکنان آزموده برای به حرکت در آوردن چرخ های این بخش مهم از فعالیت های اقتصادی در سرلوحه برنامه هاقرار گرفت.

تربیت پیشخدمت
در سال 1314 خورشیدی بلدیه تهران ماموریت یافت دوره هایی برای تربیت پیشخدمت دایر نماید. از این جهت پس از فراهم آوردن مقدمات امر و انتخاب مدرسین برای جلب داوطلب آگهی زیر را در روزنامه ی اطلاعات مورخ 21 دی ماه 1314 انتشار داد:
بلدیه تهران از لحاظ تربیت عده ای پیشخدمت که وظایف خود را کاملا دانسته و به طرز شایسته بتوانند از عهده ی خدمت برآیند تصمیم گرفته کلاس عملی برای داوطلبان تمرین در این کلاس افتتاح نماید. دوره تمرین و تحصیل در این کلاس سه ماه خواهد بود و در مهمانخانه فردوسی قریبا افتتاح خواهد شد. محصل کلاس مزبور پس از خاتمه ی مدت تمرین هرگاه از عهده ی امتحان برآید از طرف بلدیه تصدیق مستخدمی به او داده خواهد شد.

باید متذکر شد که این کلاس زیر نظر یک معلم ایتالیایی و با همکاری دو سر گارسن قدیمی شروع به کار نمود و طی سه دوره آموزشی حدود یکصد نفر را تربیت نمودند که بیشتر آنان را هموطنان ارمنی تشکیل می دادند.
علاوه بر آن، نیاز به وجود آشپز های متخصص و با اطلاع از طبخ انواع غذاهای ایرانی و فرنگی نیز کاملا محسوس بود. از این رو کلاسی برای تربیت آشپز نیز تدارک دیده شد و آگهی زیر برای قبول داوطلب در روزنامه ی اطلاعات به چاپ رسید:

آموزشگاه آشپزی
بلدیه ی تهران به منظور تهیه ی عده ای آشپز فنی در نظر گرفته است آموزشگاهی مجانی برای آموختن فنون آشپزی اعم از ایرانی و اروپایی و سایر امور پذیرایی تأسیس نماید، آموزشگاه مزبور در بهمن ماه مفتوح خواهد شد و داوطلبان مرد و زن علی السویه در آن پذیرفته می شوند، مدت آموزشگاه شش ماه خواهد بود.
به دنبال دوره های آشپزی و پیشخدمتی و تربیت کارکنان کارآزموده بلدیه تهران توجه مخصوصی به کافه رستورانها و مهمانخانه های تهران معطوف داشت و آیین نامه ای برای نظارت بر این واحد ها تدوین نمود و نوع اغذیه، عرضه ی خدمات و نرخ های آنها را زیر کنترل

تأسیس موسسه مهمانخانه ها
از سال 1315 خورشیدی موسسه مهمانخانه ها با بهره برداری از چند مهمانخانه فعالیت هتلداری خود را آغاز نمود؛ این مهمانخانه ها عبارت بودند از:
مهمانخانه دربند
این مهمانخانه در دامنه کوه دربند بنا شده و از نظر چشم انداز طبیعی منظره ی دلپذیری داشت، در آغاز فعالیت این هتل دارای 28 اطاق بود. در حال حاضر فعالیت این مهمانخانه متوقف شده است.
مهمانخانه گچسر
این مهمانخانه که در فاصله ی 140 کیلومتری تهران در کنار جاده چالوس واقع شده است در سال 1315 خورشیدی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مهمانخانه چالوس
مهمانخانه چالوس نیز از هتلهای قدیمی موسسه مهمانخانه ها بود که تا سال 1340 دایر بود، در آن سال هتل جدیدی در کنار آن ساخته شده و ساختمان قدیمی به سالن رستوران تبدیل گردید. در سالهای اخیر این واحد تعطیل شده است.
مهمانخانه قدیمی رامسر
مهمانخانه قدیمی رامسر که نمای خارجی آن هنگام عبور توجه مسافرین را به خود جلب می کند با 38 اتاق در سال 1316 خورشیدی احداث شد و هنوز به فعالیت ادامه می دهد. تا قبل از سال 1320 خورشیدی این موسسه به ترتیب مهمانخانه های زیر را مورد بهره برداری قرار داد:
مهمانخانه های قدیم بابلسر، شاهی (قائم شهر) و آمل. فعالیت این مهمانخانه ها نیز در سالهای اخیر متوقف شده است.
هنگام جنگ جهانی دوم با ورود افسران و سربازان متفقین رستورانهای تهران به تعداد قابل توجهی افزایش یافت. با خاتمه ی جنگ و خروج افسران و سربازان خارجی بسیاری از این رستورانها تعطیل شد. از کافه های مشهور تهران در سالهای پیش کافه های کنتینانتال و لقانطه بود.
کافه کنتینانتال در خیابان اسلامبول قرار داشت و کافه لقانطه در میدان بهارستان، در عمارت نظامیه دایر شده بود.
این عمارت از بناهای با شکوه دوره ی ناصر الدین شاه قاجار بود. باغ و عمارت آن را میرزا آقاخان نوری «اعتماد الدوله» صدر اعظم ناصر الدین شاه که پس از میرزا تقی خان امیر کبیر عهده دار صدارت عظمی گردید، خارج از تهران آن وقت که به خیابان امیر کبیر فعلی منتهی می شد بنا کرد و جهت سکونت به پسر بزرگش میرزا کاظم واگذار نمود.
میرزا کاظم خان که نظام الملک لقب داشت، همان کسی است که در سال 1267 هجری قمری پس از قتل امیرکبیر، عزت الدوله زن امیر را به همسری گرفت.

عمارت نظامیه دارای تالار بزرگ و زیبایی بود که در هر چهار طرف آن پرده های نقاشی به چشم می خورد. در این تابلو ها مناظر جالبی از سلام محمد شاه قاجار دیده می شد و چهره ی رجال سرشناس آن زمان در این تابلو ها تصویر شده بود.
از قدیمی تترین واحد های اقامتی و پذیرایی تهران که امروز فقط نامی از آنها باقی مانده است می توان مهمانخانه ی مدرن و" گراند هتل" را نام ببریم.

گراند هتل
گراند هتل از مجلل ترین و معروف ترین هتل های نیم قرن پیش تهران بود. این هتل در خیابان لاله زار کمی بالاتر از کوچه ی ملی قرار داشت و در سالهای پیش هر وقت میهمان سرشناسی از خارج به تهران می رسید تنها محلی که برای اقامت او در نظر گرفته می شد گراند هتل بود.
گراند هتل سالن بزرگی نیز داشت که هنرمندان آن روز ایران در آن به اجرای برنامه می پرداختند. به تدریج که هتل های دیگری در تهران ساهخته شد این هتل از رونق افتاد و حدود سی و چند سال پیش تعطیل شد.
کافه ها و رستورانهای آنروز در حقیقت محل اعیان و اشراف آن زمان بود و رفتن به کافه و رستوران یک نوع تشخص محسوب می گردید.

شورای عالی جهانگردی
در سال 1320 خورشیدی «اداره ی جلب سیاحان خارجی و تبلیغات» جای خود را به شورای عالی جهانگردی داد که هفته ای یک بار در وزارت کشور تشکیل می شد و امور اداری آن را اداره سیاسی آن وزارتخانه انجام می داد.
در سال 1333 خورشیدی بار دیگر اهمیت جلب سیاحان و سیر و سیاحت با توجه به جنبه های اقتصادی و تحکیم مبانی حسن تفاهم میان افراد کشور های مختلف مورد توجه دولت وقت واقع شد و اداره ی امور جهانگردی در وزارت کشور متمرکز گردید.
در این دوره اقدامات زیر بنایی و موثری در زمینه های مختلف انجام پذیرفت که از آن جمله می توان تدوین قوانین و مقررات ورود و اقامت اتباع بیگانه را نام برد.
در این فاصله هتل ها و کافه رستورانهای متعددی در شهر های مسافر پذیر که از آن جمله می توان تدوین قوانین و مقررات ورود و اقامت اتباع بیگانه را نام برد.

در این فاصله هتل ها و کافه رستورانهای متعددی در شهر های مسافر پذیر تأسیس شد و نیاز مبرم به کارکنان ماهر و تحصیل کرده سبب شد موسسه مهمانخانه ها در سال 1337 خورشیدی برای تأمین کادر مورد نیاز خود یک کلاس آموزش هتلداری دایر نماید.
سر پرستی این کلاس را یک متخصص هتلداری از کشور سویس به عهده داشت و علاوه بر او مدیران مهمانخانه های آن موسسه نیز در تدریس دروس مختلف همکاری داشتند.
این دوره به مدت یکسال ادامه یافت و 60 نفر در آنشرکت داشتند. علاوه بر آموزشهای نظری برای شرکت کنندگان در کلاس یک دوره ی کارآموزی نیز در برنامه گنجانده شده بود و کارآموزان در محل رستوران فرودگاه مهرآباد تهران که در همان سال افتتاح گردیده بود به تمرین عملی می پرداختند.

در سال 1340 خورشیدی شورای عالی جهانگردی مرکب از 12 نفر از نمایندگان وزارتخانه هاو موسسات دولتی و سه نفر از اشخاص مطلع و بصیر در امر جهانگردی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران تشکیل شد که وظیفه ی آن تعیین خط مشی و برنامه های اجرایی اداره ی امور جهانگردی وزارت کشور بود و اصولا بر امور مربوط به جهانگردی کشور در سطح عالی نظارت داشت.
اقدامات عمرانی کشور موجب گردید که مواصلات و ارتباطات ایران از نظر جهانگردی توسعه یافته و ترقی سطح درآمد ملی توجه اهالی کشور را به بهره برداری از ارزشها و منافع و فواید ناشی از مسافرت جلب نماید.
در آغاز این جنبش با آنکه تحولات مذکور به طور غیر متشکل انجام می گرفت توجه و علاقه ی خارجیان به بازدید از ایران روزافزون گشته و زمانی فرارسید که عدم وجود وسایل پذیرایی و تجهیزات کافی برای جذب تقاضاهای جدید در بازار جهانگردی ایران نیاز به اقدامات اساسی در این زمینه را محسوس گردانید. عوامل یاد شده موجب اتخاذ تصمیم دولت در زمینه شروع اقدامات جدی تر و موثر تری در امور جهانگردی کشور شد و نخستین گام در این مورد بنیان گذاری سازمانی مناسب برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه ی فعالیت های جهانگردی کشور بود.

تأسیس سازمان جلب سیاحان
طی تصویبنامه ای که در تاریخ 17 فروردین ماه 1342 به تصویب هیأت وزیران رسید سازمانی به نام «سازمان جلب سیاحان» تأسیس گردید که هدف از تشکیل آن معرفی بیشتر کشور ایران و تشویق جهانگردان به بازدید از آثار باستانی و تاریخی و مناظر طبیعی ایران و به طور کلی تمرکز و هماهنگی کامل امور مربوط به جهانگردی کشور در یک سازمان متشکل و واحدی بود، بدین منظور که این تمرکز موجب تحصیل ارز خارجی بیشتر و توسعه و ترویج صنایع ملی و کمک به صاحبان حرفه های مختلف گردد و بر رویهم موجبات تقویت و تحکیم مبانی اقتصاد عمومی مملکت را فراهم نماید.

مدرسه ی عالی مهمانخانه داری
در فاصله ی برگزاری نخستین دوره های میزبانی و آشپزی بلدیه تهران (1314 خورشیدی) تا سال 1342 که سازمان جلب سیاحان عهده دار امور مربوط به جهانگردی ایران گردید. آموزشهای زیربنایی خدمات جهانگردی به استثنای دوره ی متشکله در موسسه مهمانخانه هاتقریبا به بوته ی فراموشی سپرده شده بود. در این سال با اقدامات و تبلیغات سازمان جلب سیاحان در معرفی هرچه بهتر ایران به خارجیان و آشنا ساختن مردم به اهمیت های اقتصادی و فرهنگی جهانگردی، این بخش مهم فرهنگی و اقتصادی در ایران ارزش و اعتبار واقعی خود را نمایان ساخت و همزمان وزارت فرهنگ وقت با تاسیس یک مدرسه عالی مهمانخانه داری اقدام به پذیرش دانشجو نمود. پس از سه سال تحصیل تعدادی از این دانشجویان موفق به اخذ دانشنامه تحصیلی معادل لیسانس گردیدند. به سبب ضعف برنامه ریزی و عدم امکانات فنی و حرفه ای فارق التحصیلان آن مدرسه عالی از اطلاعات و معلومات هتلداری مشغول فعالیت شوند و ناگزیر وزارت فرهنگ به علت عدم کارآیی و دیگر مشکلات اقدام به انحلال آن مدرسه ی عالی نمود.

مرکز خدمات جهانگردی
در اواخر سال 1345 خورشیدی مرکز آموزش خدمات جهانگردی سازمان جلب سیاحان با تشکیل دوره های کوتاه مدت مدیریت هتل، راهنمایی جهانگردان و میزبانی فعالیت خود را آغاز نمود.
برای تدریس در این دوره ها علاوه بر مدرسین ثابت، همانندگذشته از همکاری و تدریس مجرب ترین استادان دانشگاه و دست اندرکاران تحصیل کرده صنعت هتلداری استفاده می شد. در همان سال از طرف مرکز آموزش خدمات جهانگردی یک دوره ی کلاس توجیهی برای بالا بردن سطح دانش مدیران مهمانخانه های شهر توریستی شیراز، و در سال 1346 خورشیدی کلاس مشابهی در شهر پر جاذبه اصفهان دایر گردید. بعد ها با کمک دانشگاه های شیراز و اصفهان دوره های تربیت راهنمایان جهانگردی منطقه ای نیز بر آن افزوده شد.
در سال 1342 خورشیدی سازمان جلب سیاحان به منظور افزایش معلومات و آگاهی مدیران مهمانخانه های کشور و وقوف آنان به پیشرفت های حاصل در امر جهانگردی و هتلداری جهان، سمیناری به مدت یک هفته در تهران برگزار کرد که چند مهمان خارجی نیز در آن سخنرانی نمودند.

در سال 1348 خورشیدی برای اجرای هرچه بهتر آموزشهای عملی شرکت کنندگان دوره های هتلداری، آشپزی، رستوران و اطاق نمونه ای با استاندارد و تجهیزات کامل هتل در ساختمان مرکز آموزش ایجاد گردید. در همان سال کلاس هتلداری مشهد دایر شد و مقدمات تشکیل دوره های آموزشی راهنمایان جهانگردی استان خراسان فراهم آمد.
در این سال مرکز آموزش خدمات جهانگردی دست به ابتکار تازه ای در امر آموزش خدمات جهانگردی زد. و برای نخستین بار با اعزام گروه های سیار آموزشی به نقاط مختلف کشور کلیه تأسیسات اقامتی و پذیرایی را در سراسر ایران زیرپوشش این گروه ها قرار داد.
بر اثر فعالیت های مستمر و آموزشهای حین خدمت مربیان این گروه ها، کارکنان واحد های اقامتی و پذیرایی شهرستان ها، بخش ها و مسیر های جهانگردی با اصول صحیح پذیرایی آشنا شدند و در مدت زمانی کوتاه سیمای واحد های پذیرایی و اقامتی در سراسر کشور دگرگون شد و سطح عرضه خدمات در این تأسیسات به نحو چشمگیری افزایش یافت.
سازمان جلب سیاحان در بهمن ماه 1348 دومین سمینار مدیران هتل های کشور را در شهر مقدس مشهد برگزار نمود.
در سال 1349 مرکز آموزش خدمات جهانگردی با انعقاد قراردادی با سازمان بین المللی کار،کارشناسان هتل داری و جهانگردی آن سازمان را به خدمت گرفت و تغییراتی در زمینه های برنامه ریزی و آموزش خدمات جهانگردی به عمل آورد.
در دهم بهمن ماه 1349 شهر زیبای شیراز شاهد برگزاری سومین سمینار مدیران هتلهای کشور بود که به همت سازمان جلب سیاحان تدارک دیده شد.
در سال 1350 جهت آموزش بدو خدمت نیروی انسانی مورد نیاز هتلهای نوبنیاد لوکس شهر شیراز و تخت جمشید،مرکز آموزش خدمات جهانگردی با تاسیس یک آموزشگاه موقت در شهر شیراز، طی 5 ماه آموزش های نظری و عملی ، تعداد 200 نفر از افرادی را که هیچ گونه آشنایی با نحوه پذیرایی از جهانگردان نداشتند آماده خدمت نمود، به طوری که کارآیی آنان در بدو خدمت مورد تحصین صاحبنظران این صنعت واقع گردید.

آموزشگاه های خدمات جهانگردی
در سال 1352 مرکز آموزش خدمات جهانگردی با تغییر در برنامه ی پروژه آموزش هتلداری یک دوره ترتیب معلم دایر کرد و در اجرای برنامه ی عدم تمرکز درصدد ایجاد آموزشگاه های خدمات جهانگردی در مراکز استانها ی جاذب جهانگردی بر آمد و به همین منظور از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تعدادی از فارغ التحصیلان مدارس عالی هتلداری و دبیرستانها را استخدام نمود. این گروه پس از طی یک دوره مخصوص تربیت مربی هتلداری که زیر نظر کارشناسان خارجی و همکاران ایرانی دایر گردید برای تدریس رشته های مختلف هتلداری آماده شدند و در اواخر آن سال چهار آموزشگاه خدمات جهانگردی در شهر های شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز فعالیت خود را آغاز کردند.
در این سال همچنین همکاران ایرانی پروژه آموزش هتلداری با استفاده از بورسهای .اگذاری سازمان ملل برای تحصیل در مراکز آموزشی بین المللی جهانگردی و بازدید از آخرین پیشرفت های صنعت هتلداری و جهانگردی برای تأمین کادر آموزشی چهار آموزشگاه هتلداری استان های گیلان، مازندران، باختران و خوزستان از طریق آزمون ورودی و مصاحبه اقدام به پذیرش تعدادی دیپلمه و فوق دیپلم هتلداری نمود و با برگزاری یک دوره ی آموزشی آنان را آماده ی تدریس رشته های گوناگون صنعت هتلداری نموده به آموزشگاه های رشت، ساری، باختران و اهواز اعزام نمود.

واگذاری بورس های کار آموزی
با اقدامات مرکز آموزش خدمات جهانگردی 75 بورس کارآموزی در رشته های هتلداری و جهانگردی در مرکز تعلیمات فنی و حرفه ای سازمان بین المللی کار در شهر تورین ایتالیا در اخ تیار این مرکز قرار گرفت و طی سالهای 1354 تا 1356 در سه نوبت، هر نوبت 25 نفر از مربیان آموزشگاه های هتلداری استانها و کارآموختگان ممتاز دوره های آموزشی خدمات هتلداری و راهنمایی جهانگردی به مدت سه ماه به ایتالیا اعزام شدند.
علی رغم مشکلات و موانع متعددی که بر سر راه فعالیت مرکز آموزش خدمات جهانگردی قرار داشت این مرکز تا مهر ماه 1359 به فعالیت های ارزنده ی خود ادامه داد و در آن تاریخ بر اساس یک تصمیم شتاب زده فعالیت آن متوقف گردید.

مدرسه ی عالی هتلداری
در اسفند ماه 1345 خورشیدی وزارت آموزش و پرورش اقدام به تأسیس یک مدرسه ی عالی هتلداری در سطح فوق دیپلم نمود که تا سال 1351 فعالیت داشت.

وزارت اطلاعات و جهانگردی
در سوم تیرماه 1353 با توجه به گسترش روزافزون فعالیت های بین المللی سازمان جلب سیاحان و لزوم دارا بودن توان و ظرفیتی در خور این گسترش و نیز به خاطر همآهنگ شدن سیاست جهانگردی و اطلاعاتی کشور در داخل و خارج از مرزهای ایران به موجب قانون، سازمان جلب سیاحان و وزارت اطلاعات در یکدیگر ادغام شدند و وزارت خانه ی جدیدی به نام وزارت اطلاعات و جهانگردی بوجود آمد.

مدرسه ی عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات
در سال 1353 وزارت اطلاعات و جهانگردی اقدام به تأسیس یک مدرسه ی عالی به نام خدمات جهانگردی و اطلاعات نمود.
وزارت اطلاعات و جهانگردی در سال 1357 به وزارت ارشاد ملی و بعد ارشاد اسلامی و بالاخره فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر نام داد. در حال حاضر امور جهانگردی کشور در زیر نظر معاون امور سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می شود.

کد خبر: 105094
تاریخ مخابره : ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ - ۱۴:۳۵ نقل از پایگاه اطلاع رسانی قدس انلاین

 


برچسب‌ها: تاریخی, فرهنگی
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

ماه رجب المرجب 29 Apr 2015 12:37 PM

این ماه از ارزش و شرافت بسیار بالایی برخوردار است و یکی از اسباب شرافت آن این است که یکی از ماه های حرام است و یکی از زمانهای ویژه دعا ، و در روزگار جاهلیت نیز به همین ویژگیها معروف و شناخته بوده است و مردم آن روزگار انتظار می کشیده اند این ماه فرا رسد تا برای برآمدن نیازهای خویش دعا کنند ، در این باره حکایت شگفتی نیز هست که سیدبن طاووس بخشی از آن را درکتاب اقبال آورده است .

برپایه برخی از روایات ، این ماه ، ماه حضرت امیرالمومنین (ع) است ، همانگونه که ماه شعبان ماه حضرت رسول (ص)  و ماه رمضان ، ماه خداست ، و نخستین شب آن از شبهای چهارگانه ای است که درباره احیا و شب زنده داری آنها سفارش فراوان شده است . و روز نیمه ، آنگونه که در روایات آمده زمان انجام اعمال استفتاح است که تفصیل آن از این پس خواهد آمد ، و روز بیست و هفتم آن روز بعثت حضرت رسول است ، روزی است که رحمت رحیمیه خدواند در آن به گونه ای آشکار شده و ظهور پذیرفته که از آغاز آفرینش تاکنون ، در هیچ روز دیگری چنین ظهوری نداشته است ، روزی که از نظر شرافت باطنی از هر روز دیگری شریفتر و ارجمندتر است ، و خلاصه فضایل این ماه بیش از آن است که بتوان آنها را دریافت .

از مهمترین اعمال و مراقبات این ماه از آغاز تا پایان ، پیش چشم داشتن حدیث فرشتۀ «داعی» است : از پیامبر (ص) گزارش شده : « خدای را در آسمان هفتم فرشته ای است به نام « داعی » هرگاه ماه رجب فرا رسد در همه شبهای آن از آغاز تا با مداد ، این فرشته چنین ندا می دهد : ذاکران ! مطیعان ! مستغفران ! توبه جویان ! مژده ، مژده ، بشارت ،بشارت خداوند می فرماید : من همنشین آنم که با من همنشین شود ، من مطیع آنم که مطیع من باشد ، من بخشندۀ آنم که از من بخشش خواهد ، ماه ماه من است و بنده بندۀ من است و رحمت  رحمت من است هر که مرا در این ماه بخواند پاسخش می دهم و هر که از من چیزی بخواهد ، خواسته اش برآورده می سازم ، هر که از من راه بخواهد ، هدایتش می کنم ، این ماه را رشته پیوند میان خود و بندگانم ساخته ام، هر که بدان دست یازد به من رسد ».

برگرفته از كتاب «المراقبات»

مرحوم ميرزا جواد ملكي تبريزي(به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام حسین  انصاریان
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

با سلام و عرض ادب و احترام مدتی است در گیریهای دنیا فرصتها از کف رفت و توفیق از اینجانب سلب گردید  علت تاخیر و عدم حضور مشغله و کمی فرصت بود امید دارم با عنایت حقرتعالی ارتباط مضاعف با دوستان بر قرار نماییم ان شاءالله

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

بد تامی حیات دو روزی نبود بیش                    ان هم کلیم باتو بگویم چسان گذشت

یک روز صرف بستن دل شدبه این و ان           روز دگر به کندن دل زین و ان گذشت

                                                            کلیم کاشانی

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

اموزه های لاتین 1 Mar 2015 12:4 PM
flag of scienc donot remain on the land

the future belongs to the islamic ummah

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

..هو الذی بغث فی الامیین رسولامنهم یتلوا علیهم ایاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه ...(ایه 2 از سوره ی مبارکه جمعه)هشت اسفند روز نهاد مقدس امور تربیتی یادگار شهیدان رجایی و باهنر را به دست اندر کاران و دلسوزان این نهاد تبریک و تهنیت میگوییم در شرایط حساس کنونی تلاش دو چندان نیاز است و ایثاری بیش از پیش تا در مفابل هجمه ی دشمن بتوان ایستاد تعلیم و تربیت و تزکیه ی نفس سر کش و مقابله با شیاطین درون و برون خاصه دسیسه های شیطان بزرگ امریکا و صهیونیست تنها با اموزه های الهی و قرانی و تبعیت محض از ولی فقیه زمان امکان پذیر است از همه ی زحماتتان سپاسگزاریم و قدر دان تلاشتان هستیم و خواهیم بود  اینده ی درخشانی پیش روی ماست ان شاء الله

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

ایام سوگواری حضرت صدیقه ی طاهره فاطمه ی زهرا سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت میگوییم اللهم صل علی فاطمه وابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک (ادامه دارد)

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

اللهم صل علی محمد و ال محمد واهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم خدایا درود فرست بر محمد وال محمد ومرا در انجا که حق به اختلاف وشبهه در افتد از جانب خود هدایت فرما که تو هر کس را بخواهی به راه راست هدایت میفرمایی (منقول از مصباح متهجد)

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

میلاد با سعادت زینت پدر حضرت زینب کبری سلام الله علیها وغافله سالار کربلا  را به عموم پیروان ان اسطوره صبر و استقامت خاضعانه تبریک و تهنیت میگوییم و روز پرستار را گرامی میداریم قدردان شماییم واجرتان عندالله محفوظ ان شاءالله

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

سپاس و قدر دانی از حضور یکپارچه ی ملت سلحشور و انقلابی ایران که با بیداری اسلامی و انقلابی خود در راهپیمایی 22 بهمن دشمنان اسلام عزیز را به خاک مذلت نشاند افرین بر شما و مرحبا به همت تان اجرکم عند الله ان شا ء الله 

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |